درباره شرکت

معرفی شرکت بتن پیکر آرین

شرکت بتن پیکر آرین (به شماره ثبت 12482)، دارای رتبه سه مقاوم سازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فعالیت خود را از سال 1380 با هدف مشارکت در اجرای پروژه های ساختمانی آغاز نمود. فعالیت این شرکت صرفا به موضوعات مقاوم سازی سازه و بهسازی زمین اختصاص می یابد. از میان موضوعات مطرح در مبحث مقاوم سازی، موضوع اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمانهای کج به روش جکزنی بیش از همه مورد توجه این شرکت قرار داشته است.

به لطف و یاری خداوند متعال، شرکت بتن پیکر آرین در طول یک دهه گذشته بالغ بر 100 پروژه مقاوم سازی و بهسازی زمین را با موفقیت کامل به انجام رسانده که از این تعداد، در حدود 30 عدد مربوط به پروژه های اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمانهای کج به روش جکزنی می باشد. با بررسی مشخصات پروژه های شاقول سازی انجام شده توسط این شرکت، ملاحظه خواهد شد که اغلب آنها به لحاظ فنی، تکنیکی و اجرایی دارای ویژگی های خاص و منحصر به فردی بوده و در سطح کشور هرگز نمونه های قابل مقایسه مشابه را نمی توان یافت.

کلمات کلیدی را وارد نمایید