دسته‌بندی نشده

مروری بر دلایل وقوع نشست نامتقارن، مشکلات ناشی ازآن و روشهای اصلاح نشست نامتقارن ساختمان با استفاده از جک هیدرولیکی

f علی کمکپناه 1* ، مجتبی میرزائی 2 1 علی کمکپناه، دانشیار گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، – a-panah@modares.ac.ir 2 مجتبی میرزائی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، – Mojtabamirzaei@modares.ac.ir چکیده بعضی از ساختمانها و سازه ها پس از ساخت و یا در حین اجرا، متحمل پدیده نشست می شوند، نشست […]

بیشتر بخوانید

کلمات کلیدی را وارد نمایید