اصلاح نشست و شاقول سازی استراکچر AGC-D در ایستگاه تقویت فشار گاز بیدبلند با نشست نامتقارن 10 سانتیمتر بیدبلند

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : -
  • میزان نشست نامتقان : 10 سانتیمتر
  • مدت زمان اجرای پروژه : 4 روز
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 9 درصد
جزییات پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه: برای تثبیت خاک زیر فونداسیون از روش ستون خاک-سیمان (جت گروتینگ) استفاده گردید. کل عملیات مربوط به شاقول سازی طی 4 شبانه روز فعالیت اجرایی به اتمام رسید. چندین اکیپ اجرایی بطور موازی و همزمان با هم در کارگاه فعالیت داشتند. باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق […]

جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • برای تثبیت خاک زیر فونداسیون از روش ستون خاک-سیمان (جت گروتینگ) استفاده گردید.
  • کل عملیات مربوط به شاقول سازی طی 4 شبانه روز فعالیت اجرایی به اتمام رسید.
  • چندین اکیپ اجرایی بطور موازی و همزمان با هم در کارگاه فعالیت داشتند.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید