اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان صنعتی کمپرسور هوا به وزن 500 تن با نشست نامتقارن 40 سانتیمتر در ایستگاه تقویت فشار گاز بیدبلند

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 500 تن
  • میزان نشست نامتقان : 40 سانتیمتر
  • مدت زمان اجرای پروژه : 7 روز
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 30 درصد
جزییات پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه: ساختمان دارای فونداسیون منفرد متصل با شناژ افقی به هم بود. برای تثبیت خاک زیر فونداسیون از روش ستون خاک-سیمان (جت گروتینگ) استفاده گردید. شاقول سازی ساختمان می بایست بدون هرگونه تخریب یا آسیب در دیوارهای آجری پیرامونی صورت پذیرد. کل عملیات مربوط به شاقول سازی طی 7 شبانه روز فعالیت […]

جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • ساختمان دارای فونداسیون منفرد متصل با شناژ افقی به هم بود.
  • برای تثبیت خاک زیر فونداسیون از روش ستون خاک-سیمان (جت گروتینگ) استفاده گردید.
  • شاقول سازی ساختمان می بایست بدون هرگونه تخریب یا آسیب در دیوارهای آجری پیرامونی صورت پذیرد.
  • کل عملیات مربوط به شاقول سازی طی 7 شبانه روز فعالیت اجرایی به اتمام رسید.
  • چندین اکیپ اجرایی بطور موازی و همزمان با هم در کارگاه فعالیت داشتند.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید