اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان مسکونی بتن آرمه 6 طبقه به وزن 1550 تن با نشست نامتقارن 70 سانتیمتر

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 1550 تن
  • میزان نشست نامتقان : 70 سانتیمتر
  • مدت زمان اجرای پروژه : 4 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 15 درصد
جزییات پروژه
مهمترین ویژگی های پروژه: این پروژه تا مدتها رکورددار بیشترین میزان اصلاح نشست صورت گرفته در کشور بود. علیرغم وجود نشست نامتقارن بسیار زیاد در ساختمان، عملیات جکزنی به گونه ای انجام گرفت که هیچ گونه مشکلی از بابت آسیب به نازک کاری های ساختمان بوجود نیامد. باید به این موضوع توجه داشت که تنها [...]
جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • این پروژه تا مدتها رکورددار بیشترین میزان اصلاح نشست صورت گرفته در کشور بود.
  • علیرغم وجود نشست نامتقارن بسیار زیاد در ساختمان، عملیات جکزنی به گونه ای انجام گرفت که هیچ گونه مشکلی از بابت آسیب به نازک کاری های ساختمان بوجود نیامد.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید