اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان مسکونی بتن آرمه 4 طبقه به وزن 1200 تن با نشست نامتقارن یک متر

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 1200 تن
  • میزان نشست نامتقان : 100 سانتیمتر
  • مدت زمان اجرای پروژه : 2 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 20 درصد
جزییات پروژه
مهمترین ویژگی های پروژه: رکورددار بیشترین میزان اصلاح نشست صورت گرفته در کشور. با توجه به نشست بسیار زیاد ساختمان، کنترل پایداری آن در فرآیند جکزنی بسیار با اهمیت بود. یکپارچه بودن فونداسیون این ساختمان با فونداسیون بلوک مجاور (که نشست نکرده بود) موجب پیچیده تر شدن فرآیند جکزنی و اصلاح نشست ساختمان شده بود. [...]
جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • رکورددار بیشترین میزان اصلاح نشست صورت گرفته در کشور.
  • با توجه به نشست بسیار زیاد ساختمان، کنترل پایداری آن در فرآیند جکزنی بسیار با اهمیت بود.
  • یکپارچه بودن فونداسیون این ساختمان با فونداسیون بلوک مجاور (که نشست نکرده بود) موجب پیچیده تر شدن فرآیند جکزنی و اصلاح نشست ساختمان شده بود.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

کلمات کلیدی را وارد نمایید