اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان مسکونی بتن آرمه 7 طبقه به وزن 2700 تن با نشست نامتقارن 30 سانتیمتر

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 2700 تن
  • میزان نشست نامتقان : 30 سانتیمتر
  • مدت زمان اجرای پروژه : 3 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 15 درصد
جزییات پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه: ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین، یک طبقه پیلوت و 5 طبقه مسکونی بود و در حد شمالی و غربی آن گذرهای 6 و 4 متری قرارداشت. خاک محل از رده ML-CL و بسیار سست بود و چاه کنی در آن نیازند تدابیر خاص بود. به دلیل وجود 2 حلقه چاه جذبی […]

جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین، یک طبقه پیلوت و 5 طبقه مسکونی بود و در حد شمالی و غربی آن گذرهای 6 و 4 متری قرارداشت.
  • خاک محل از رده ML-CL و بسیار سست بود و چاه کنی در آن نیازند تدابیر خاص بود.
  • به دلیل وجود 2 حلقه چاه جذبی در مجاورت محل برخی شمع ها، چاه کنی در این نقاط بدون تزریق هوای تازه به داخل چاه امکان پذیر نبود.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید