اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان مسکونی بتن آرمه 7 طبقه به وزن 1700 تن با نشست نامتقارن 55 سانتیمتر بیدبلند

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 1700 تن
  • میزان نشست نامتقان : 55 سانتی متر
  • مدت زمان اجرای پروژه : 3 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 13 درصد
جزییات پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه: هر دو همسایه شرقی و غربی ساختمان با تعداد طبقات مشابه و با درز انقطاع بسیار کم اجرا شده بودند. بنابراین برای ایجاد فضا جهت حرکت ساختمان مذکور می بایست بخشی از نمای آن برش داده شود. مالکین ساختمان برای توقف روند نشست ساختمان در سالهای قبل، روش اجرای چند شمع […]

جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • هر دو همسایه شرقی و غربی ساختمان با تعداد طبقات مشابه و با درز انقطاع بسیار کم اجرا شده بودند. بنابراین برای ایجاد فضا جهت حرکت ساختمان مذکور می بایست بخشی از نمای آن برش داده شود.
  • مالکین ساختمان برای توقف روند نشست ساختمان در سالهای قبل، روش اجرای چند شمع بتنی غیر مسلح در محل ستونهای دچار نشست زیاد را انتخاب کرده بودند و عملیات اجرایی این شرکت مستلزم تخریب شمع های موجود و اجرای شمع های با ظرفیت باربری کافی بود.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید