اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان مسکونی بتن آرمه 9 طبقه (به همراه زیرزمین) به وزن 1400 تن با نشست نامتقارن 15 سانتیمتر

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 1400
  • میزان نشست نامتقان : 15
  • مدت زمان اجرای پروژه : 3 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 14 درصد
جزییات پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه: ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین بود. در سالهای اخیر، به منظور جلوگیری از ادامه نشست ساختمان در بخشهایی از زیر فونداسیون شمع های بتنی اجرا شده بود که این شمع ها به تنهایی برای تثبیت و جکزنی در زیر فونداسیون کافی نبودند. باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه […]

جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین بود.
  • در سالهای اخیر، به منظور جلوگیری از ادامه نشست ساختمان در بخشهایی از زیر فونداسیون شمع های بتنی اجرا شده بود که این شمع ها به تنهایی برای تثبیت و جکزنی در زیر فونداسیون کافی نبودند.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید