اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان مسکونی اسکلت فلزی 5 طبقه به وزن 2000 تن با نشست متمرکز 10 سانتیمتر

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 2000
  • میزان نشست نامتقان : 10
  • مدت زمان اجرای پروژه : 3 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 10 درصد
جزییات پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه: برخلاف اغلب ساختمانها، نشست در این ساختمان بصورت متمرکز و در یکی از قاب ها رخ داده بود. باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به […]

جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • برخلاف اغلب ساختمانها، نشست در این ساختمان بصورت متمرکز و در یکی از قاب ها رخ داده بود.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید