اصلاح نشست و شاقول سازی ساختمان مسکونی بتن آرمه 5 طبقه به وزن 1100 تن با نشست نامتقارن 25 سانتیمتر

اطلاعات پروژه
  • دسته : شاقول سازی و اصلاح نشست
  • وزن ساختمان : 1100
  • میزان نشست نامتقان : 25
  • مدت زمان اجرای پروژه : 3 ماه
  • نسبت هزینه اصلاح نشست به هزینه نوسازی : 14 درصد
جزییات پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه: به دلیل بالا بودن تراز آب و همچنین سستی بیش از حد خاک زیر فونداسیون از روش شمعهای کوبشی برای تثبیت نشست زیر فونداسیون استفاده شد. تخلیه نخاله بین درز انقطاع ساختمان مذکور با ساختمان همسایه با دشواری های بسیاری همراه بود. باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه […]

جزئیات بیشتر پروژه

مهمترین ویژگی های پروژه:

  • به دلیل بالا بودن تراز آب و همچنین سستی بیش از حد خاک زیر فونداسیون از روش شمعهای کوبشی برای تثبیت نشست زیر فونداسیون استفاده شد.
  • تخلیه نخاله بین درز انقطاع ساختمان مذکور با ساختمان همسایه با دشواری های بسیاری همراه بود.

باید به این موضوع توجه داشت که تنها راه دقیق و اصولی برای اصلاح نشست یک ساختمان این است که وضعیت آن به حالت قبل از نشست برگردانده شود. برگرداندن یک ساختمان به حالت قبل از نشست فقط و فقط با روش جکزنی در زیر فونداسیون امکان پذیر است. در این روش با استقرار جکهای پرتوان در زیر فونداسیون، مقادیر نشست رخ داده در نقاط مختلف ساختمان اصلاح می شود. در مورد ساختمانهایی که دارای پی نواری و رادیه هستند، در اغلب موارد، پس از تکمیل مرحله اصلاح نشست ساختمان دیگر ضرورتی بر مقاوم سازی آن نخواهد بود. این شرکت پس از  بررسی دقیق جزئیات فنی و اجرایی روشهای اصلاح نشست نامتقارن، روش جکزنی در زیر فونداسیون را به عنوان بهینه ترین روش برگزیده و در طی یک دهه اخیر نسبت به اجرای این روش در نقاط مختلف کشور مبادرت ورزیده است.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید