پروژه ترمیم بتن

اطلاعات پروژه
  • دسته : ترمیم بتن, منتخب
  • علت نیاز به ترمیم : کرمو شدن شدید بتن به علت وجود برف و یخ در کف قالب
  • روش ترمیم : -
  • مدت زمان اجرای پروژه : 5 روز
  • نسبت هزینه مقاوم سازی به هزینه اجرای مجدد : 5 درصد
جزییات پروژه
ترمیم بتن تیرهای سقف ساختمان با میزان کرموشدگی بسیار بالا سازه های بتنی ممکن است به دلیل مشکلات اجرایی و عمل آوری، و یا در اثر عوامل محیطی نظیر واکنش قلیایی، سولفاته شدن، کربناسیون، فرآیند ذوب و یخ، تبلور نمک، تماس اسیدی، و یا تحت حوادث طبیعی مانند زلزله و آتش سوزی نیازمند ترمیم و [...]
جزئیات بیشتر پروژه

ترمیم بتن تیرهای سقف ساختمان با میزان کرموشدگی بسیار بالا

سازه های بتنی ممکن است به دلیل مشکلات اجرایی و عمل آوری، و یا در اثر عوامل محیطی نظیر واکنش قلیایی، سولفاته شدن، کربناسیون، فرآیند ذوب و یخ، تبلور نمک، تماس اسیدی، و یا تحت حوادث طبیعی مانند زلزله و آتش سوزی نیازمند ترمیم و بازسازی باشند.

کلمات کلیدی را وارد نمایید