آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن

آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن

آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن

آزمایشهای مخرب و غیر مخرب بتن

آزمایش کرگیری و تعیین مقاومت فشاری مغزه

آزمایش کرگیری در بتن یکی از روش های مستقیم برای بررسی مقاومت فشاری بتن است و به عنوان یکی از دقیق ترین و مهم ترین انواع آزمایش های درجای بتن از اهمیت خاصی برخوردار است. استاندارد ها و دستورالعمل های بسیاری برای انجام این گونه تست ها موجود است، از جمله استاندارد (EN 12504-1, 2000; EN 13791, 2007) در اروپا و استاندارد (ACI 214.4R, 2003; ASTM C42, 2012) در کشور امریکا. خلاصه مراحلی که برای انجام کرگیری از بتن انجام می شود شامل: برنامه ریزی ، حفر و تهیه مغزه ، آزمایش مغزه و تفسیر نتایج مقاومت مغزه است.

ابزاری که این شرکت برای انجام آزمایش کرگیری در بتن بکار می برد از نوع Hilti DD200 می باشد.

اسکن میلگرد در بتن

اسکنر میلگرد ابزاری است که با آن محل میلگرد و ضخامت پوشش بتنی روی میلگرد با استفاده از تکنیکهای الکترومغناطیس اندازه گیری می شود. دستگاه اسکنر همچنین می تواند برای آشکار سازی نواقص زیر سطح مانند حفره ها، وصله های کم کیفیت و در کل برای یافتن لوله ها یا سایر اجزای سازه ای و غیر سازه ای مدفون در بتن بکار برده شود.

ابزارهایی که این شرکت برای انجام این بخش از خدمات خود بکار می برد شامل دو دستگاه Hilti PS-35 و ردیاب D-Tect150 Bosch می باشد.

آزمایش چکش اشمیت

آزمایش چکش اشمیت (ASTM C805) از محبوبترین آزمایشهای غیر مخرب بتن می باشد که برای تعیین سختی و یکنواختی سطح بتن بکار برده می شود. هدف از انجام این آزمایش تخمین مقاومت فشاری بتن (fc) به یک روش ساده، سریع و اقتصادی است. باید توجه داشت که پیش از انجام آزمایش چکش اشمیت باید از عملکرد صحیح و سلامت دستگاه مطمئن بود. جهت کنترل سختی و یکنواختی سطح بتن باید به شیوه‌ای استاندارد به بتن مورد نظر انرژی ضربه ای وارد کرد وبازگشت این ضربه اندازه گیری گردد. علاوه بر موارد فوق، یکنواختی بتن های درجا را نیز می توان توسط آزمایش چکش اشمیت مورد ارزیابی قرار داد. البته باید توجه داشت که این آزمایش را نمی توان جایگزین آزمایش های استاندارد مقاومت فشاری بتن کرد چرا که این آزمایش عمدتاً برای تعیین یکنواختی بتن در سازه یا بررسی تغییر کیفیت بتن در بخش‌های مختلف یک سازه استفاده قرار می شود. از آنجاییکه سختی بتن در یک ناحیه کوچک، از پراکندگی موضعی برخوردار است لذا آزمایش می بایست در بخش‌های مختلف با فواصل بسیار کم از هم انجام پذیرد و در نهایت از اعداد نهایی بدست آمده میانگین گرفته شود.

آزمایش بارگذاری در نمونه های کاشت شده میلگرد (Pull out test)

کاشت میلگرد می تواند به عنوان راهکاری قابل اعتماد برای تقویت، اصلاح ابعادی و یا افزودن عضوی جدید به سازه بتنی موجود بکار برده می شود. این فرآیند در همه مقاطع بتنی با ضخامتهای متفاوت می تواند به اجرا درآید. در مواردی که هدف جبران ضعف باربری و یا الحاق عضوی جدید به سازه موجود باشد، با اجرای صحیح کاشت میلگرد می توان ظرفیت باربری مقطع بتنی را تا حد زیادی افزایش داد.

در رابطه با خدمات تست بارگذاری میگلردهای کاشته شده با چسب شیمیایی این شرکت با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار دارد می تواند آزمایش Pull out را تا میلگرد نمره 36 به انجام رساند.

 

کلمات کلیدی را وارد نمایید