تعمیر و ترمیم بتن

تعمیر و ترمیم بتن

تعمیر و ترمیم بتن

تعمیر و ترمیم بتن

واژه ترمیم به معنای جایگزینی و یا اصلاح مصالح آسیب دیده و معیوب یک سازه است. به عبارت دیگر، ترمیم در واقع شیوه‌ای است که به طولانی‌تر شدن عمر مفید واقعی سازه و رسیدن به عمر مفید طراحی آن کمک می‌کند.
سازه های بتنی ممکن است به دلیل مشکلات اجرایی و عمل آوری، و یا در اثر عوامل محیطی نظیر واکنش قلیایی، سولفاته شدن، کربناسیون، فرآیند ذوب و یخ، تبلور نمک، تماس اسیدی، و یا تحت حوادث طبیعی مانند زلزله و آتش سوزی نیازمند ترمیم و بازسازی باشند.

امروزه روش های استاندارد متنوعی برای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی وجود دارد که عناوین کاربردی ترین آنها در ذیل آمده است. هر یک از این روشها دارای مزایا، معایب و محدودیت هایی می باشند و به کارگیری هر یک از آنها نیازمند تعیین عوامل ایجاد آسیب و تخریب، و شناخت دقیق قابلیتهای هر روش می باشد.

* ترمیم سطحی و عمیق بتن کرمو به کمک ملاتهای تعمیراتی

* تزریق رزین در بتن

تصاویر ذیل وضعیت قبل و بعد از ترمیم و بازسازی بتن متخلخل و به شدت کرمو در دو تیر بتن آرمه را نشان می دهد که در آن به کمک روشی ویژه، بتن آسیب دیده در سطح زیرین تیرها برداشته شده و سپس با بتن جدید ترمیم و بازسازی شده است. لازم به توضیح است که ترمیم بتنهای کرمو و متخلخل در اغلب موارد هم به لحاظ زمانی و هم هزینه مورد نیاز بسیار مقرون به صرفه می باشد.

کلمات کلیدی را وارد نمایید